Biologický zinek 
Stopový prvek zinek od společnosti Tiens je nutný pro organizmus člověka. Biologický význam zinku je mnohem složitější, než u jiných stopových prvků. Má nezastupitelnou roli v tvorbě hormonů. Pro děti a mladistvé ve stádiu růstu a vývoje má zinek zvláštní význam a je jednou z nejdůležitějších látek ve výživě, protože má přímý vliv na tvorbu vazivových tkání a kostry. Zinek má vliv na rozeznávání různých chutí. Zinek zvyšuje imunitu člověka.

Nedostatek zinku byl poprvé objeven v roce 1961 u mladých mužů v Íránu, kdy bylo pozorováno, že se u těchto lidí zvětšují rozměry hlavy, malý nízký vzrůst a snížená sexuální schopnost. Bylo dokázáno, že všechny tyto negativní jevy jsou vyvolány nedostatkem zinku v potravě nebo jeho neúplným vstřebáním.

Složení přípravku:
• glukóza,
• sušená vaječná bílkovina,
• mléčnan zinečnatý.